Dagan/Dagon

Släkt och relationer: Han sägs i vissa myter vara Baals fader.

Egenskaper: Sädesgud och fertilitetsgud. Från början var han Feniciernas högste gud.

Kommentarer: Hans dyrkan upphörde omkring 1200 f.kr. och ersattes av andra gudar.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]