Feniciska gudar

Anat     Fenicierna var ett folk av handelsmän. Deras städer fanns längs med kusten av norra Israel, Libanon och Syrien. Från dessa städer handlade de över hela medelhavet med egypter, cyprioter, egeer (greker) och många många fler. De expanderade och skaffade sig handelsstäder över hela medelhavet, såsom t.ex. Karthago. För det rika Egypten var de viktiga handelspartners med sin betydelsefulla handelsvara cederträ och purpurfärg.

Varje fenicisk stad hade sin speciella kult av ett gudapar, ibland dyrkades också gudaparets barn men det förekom inte alltid.

En viss förändring i det religiösa systemet skedde ca 1200 f.kr. vid bronsålderns slut. Då introduceras också mänskliga (Moloch) offer och djuroffer. Man tror att Feniciska människooffer förekom sporadiskt och att de tog slut ca 500 f.kr.

Från bronsålderns början hade fenicierna dyrkat samma huvudgudar som andra semitisk-kananeiska folk i området. Omkring 1200 f.kr skiljer sig feniciernas religiösa värld litet från de andra folken i området. Gudar som man tidigare dyrkat i stor utsträckning såsom El, Dagan och Anat byts ut mot en intensivare dyrkan av andra gudar som tidigare varit ganska obetydliga: såsom Astarte, nationalguden Melqart (dyrkades i staden Tyros, dagens Sur på den libanesiska kusten), Eshmun och Reshef. Varför så skedde vet man nog inte säkert men en svacka i regionens ekonomi på grund av folkomflyttningar, krig och ekonomisk stagnation i Egypten KAN ha påverkat övriga länders kulturvärld och också fenicierna. Möjligen kom det nya idéer inom regionen efter stagnationen och nya makthavare ville ha nya gudar men det kan man inte säga SÄKERT.

En huvudgud fanns - Baal men det betydde också "Herre" och kunde användas som titel till andra gudar. Baalat var den kvinnliga motsvarigheten - betydde ungefär "Härskarinna".

Klicka på gudens namn i listan till vänster så får du se dess egenskaper till höger.

[Åter till listan över gamla religioner]


Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till Mysjkin]