Baal

Släkt och relationer:

Egenskaper: Regn-, åsk- och fruktbarhetsgud. I någon myt är han en vegetationsgud. Hans syster Anat begråter honom när han befinner sig i underjorden. Hon går ner och hämtar hans kropp genom att först döda underjordens härskare Mot och ta Baals kropp med sig till jorden.

Övriga kommentarer: Associerad med stormguden Hadad som Baal Hadad. Ofta avbildades Baal med en blixt. Baals röst var åskan.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]