Adonis

Släkt och relationer: Kopplad till kulten av Astarte.

Egenskaper: Han var en klassisk vegetationsgud som ansågs försvinna till underjorden och återkomma i samklang med de fruktbara säsongsregnen. I Byblos sade man att han återvände från de döda när floden var full av den röda jorden från bergen.

Övriga kommentarer: Han dyrkades främst i Byblos där man hade den årliga Adonisfestivalen (Adonia). Kvinnorna dansade och sjöng Adoni, Adoni. Man trodde att Adonis hade dött i en bergsklyfta och vid festivalens början trodde man att han återvände från de döda. Varje invånare hade plantor utanför sina hus som de snabbt drev på med bevattning för att de skulle vissna så att de symboliserade Adonis tragiska liv och död.

Sedermera fördes hans kult vidare av grekerna.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]