Ninurta


Det babyloniska namnet:

Släkt och relationer: Betraktas i vissa myter som son till Enlil och Ninhursag. Ninurta är gift med läkekonstens gudinna Gula.

Egenskaper: Krigsgud. Han var också associerad med bevattningssystemen.

Övriga kommentarer: I någon myt nämns hans häftiga temperament som får naturen att resa sig emot honom. Även stenarna angrep honom. När slaget var över och Ninurta vunnit belönade han stenarna som varit på hans sida och gjorde dem till guld och ädelstenar.

Han avbildades med vingar, ibland som en lejonhuvad stormfågel. I tidiga myter beskrivs han som Imdugud (stormfågeln).

Tidigare kallades han Ningirsu (staden Girsus stadsgud) och i vissa myter anses han vara gift med gudinnan Baba och i vissa andra myter med Nin-Nibru.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]