Sumeriska gudar

Ishtar     I Mesopotamien fans 3 kulturer, den sumeriska i söder, den babyloniska och den assyriska. Babylonierna och Assyrierna övertog mycket av den sumeriska kulturen som var den äldsta av alla dessa kulturer.

I den sumeriska tradionen trodde man på ödet (Shimtu). Alla öden fanns nedtecknade på en tavla - Tuppi Shimati (ödenas tavla) och den ägdes av den högste guden (Enlil).

Den sumeriska religösa kulten var mycket viktig både för individ och samhälle. Människan var satt att dyrka och offra till gudarna. Det var människans uppgift.

Klicka på gudens namn i listan till vänster så får du se dess egenskaper till höger.

[Åter till listan över gamla religioner]


Har du några synpunkter, kontakta


[Tillbaka till Mysjkin]