Nammu


Det babyloniska namnet: Tiamat

Släkt och relationer: Tillsammans med Apsu (sötvattensoceanen) skapade hon alla gudarna.

Egenskaper: Begynnelsegudinna. Delaktig i tillvarons skapelse som en av kaosmonstrena.

Övriga kommentarer: Det salta urhavet och kaosmonstret Nammu (bab. Tiamat) är mor till alla gudar. När gudarna stör henne för mycket blir hon rasande och angriper dem tillsammans med sin son Kingu. Enlil besegrar henne. Av hennes kropp skapar han universum och landet Sumer. T.ex. blev hennes ögon Eufrat och Tigris, hennes svans blev vintergatan och av kroppshalvorna skapade han himmel och havsbotten.

Enlil dödar också sin broder Kingu. Enlil blandar Kingus blod med jord och ur denna lera formar han de första människorna.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]