Miach


Egenskaper: Läkedomsgud.

Anmärkning: Son till Diancecht.

Tillbehör/Djurskepnad:

Övrigt:

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]