Keltiska gudar

Denna översikt gör inte anspråk på att vara en fullständig förteckning över de keltiska gudarna men det kanske är de mest kända. Kelterna hade fyra stora högtider, som kan vara intressanta att känna till:

Imbolc (första februari)
Beltane (första maj)
Lughnasa (första augusti). Kallades i Bretagne för Lammas.
Samain (första november)

Naturligtvis fanns det fler högtider både lokalt och i hela Europa.

Klicka på guden till vänster för att få se egenskaperna till höger.

[Åter till listan över gamla religioner]


Har du några synpunkter, kontakta


[Tillbaka till Mysjkin]