Kumarbi


Egenskaper: Övertagits från Mesopotamien via Hurriternas mytologi där han var gudarnas fader. Ingick i en myt om den årscykliska kampen mellan far och son.

Anmärkning: Kumarbi (först munskänk och minister hos Anu) avsatte Anu som himlakonung (vilket han varit i 9 år) Anu försökte fly till himlen men Kumarbi fångade hans fot och bet av hans penis. Anus säd befruktade Kumarbi och gav upphov till tre gudar som representerade 3 aspekter av väderguden Teshub.

Tillbehör/Djurskepnad:

Övrigt:

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]