Hettitiska gudar

Teshub     Hettiterna var ett folk som levde i mindre Asien - ungefär nuvarande Turkiet - under andra årtusendet f.kr. Deras historia har tre perioder;
1) gammalhettitisk eller förhettitisk tid
2) det hettitiska rikets tid, vars höjdpunkt varade 1400-1200 f.kr.
3) de nyhettitiska småstaterna (nuvarande norra Syrien) 1200-700 f.kr.

Den hettitiska religionen var (precis som så många andra religioner) en blandad produkt av de religiösa föreställningar som fanns innan hettiternas invandring och de gudar och de ritualer de hettitiska invandrarna tog med sig samt påverkan från de många högkulturer (Sumerer, akkader och säkert även påverkan från Egypten) som fanns i området. Många lokalkulturer förekom med var sin gudom och var sin rituell dyrkan.

De hettitiska gudarna var inte olika de grekiska. De var mänskliga med mänskliga fel och brister. De kunde till och med dö. Man kanske kan betrakta dem som en slags superhjältar. När hettiterna vandrade in i området dyrkades redan den stora modern (moder jord) och hon fortsatte att vara den viktigaste guden i hettiternas gudavärld. Hennes make var väderguden (utan regn kunde inte jorden vara fruktbar!).

Klicka på guden till vänster så får du se egenskaperna till höger.

[Åter till listan över gamla religioner]


Har du några synpunkter, kontakta


[Tillbaka till Mysjkin]