Hazzi


Egenskaper: Bergsgud. Edsgud. Man svor vid hans namn vid statliga överenskommelser.

Anmärkning: Man kallade också gudarnas hem för Hazzi. Det tänktes ligga på berget Sapon, nära Ugarit.

Tillbehör/Djurskepnad:

Övrigt: Den här guden har övertagits från Hurriterna.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]