Shankpana

Släkt och relationer: Shango (Shankpanas far)

Egenskaper: Pestgud

Övriga kommentarer: Identifieras med smittkoppor. Hans attribut är sesam-plantan. Det innebär att för Yoruba är sesamplantan tabu och kan inte tas in i ett hem. I september firas en festival för Shankpana där man offrar frukt och djur för att Shankpana inte ska besöka folket.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]