Ori

Släkt och relationer:

Egenskaper: Vishetsgud

Övriga kommentarer: Ori bestämmer vem som blir dum och vem som blir smart.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]