Tenanto'mni


Egenskaper: Skapare av världen - avlägsen ande som lever i himlen (där solen står som högst).

Anmärkning: Världen förvaltas efter skapelsen av korpguden Ku'urkil. Tenanto'mni namn nämns i gamla kultiska hymner men egentlig kult av Tenano'mni förekommer inte.

Övrigt:

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]