Mratna'irgin


Egenskaper: Gryningsande

Anmärkning: En av fyra gryningsandar (de är troligen också relaterade till olika årstider - solen går ju upp litet olika beroende på årstid). Namnet betyder: Gryningens högerhand. Övriga gryningsandar är: Lietna'irgin, Na'chitna'irgin och Tne'sgan

Övrigt:

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]