Inledning

Krig är någonting fruktansvärt. Det härjar i några år och lämnar sedan djupa sår i de deltagande människornas hjärtan, som det tar många långa år att läka.

Det spanska inbördeskriget 1936-1939, var ett ovanligt grymt och onödigt krig. När Hitler tog makten i Tyskland hade i alla fall en stor del av befolkningen ställt upp bakom hans sjuka politik. Så var icke fallet i Spanien. Det spanska folket hade genomlevt århundraden av förtryck från kungar, präster och militära diktatorer. Det törstade efter någonting nytt. Demokrati, frihet och rättvisa.

På de kommande sidorna vill jag försöka visa på varför det blev krig. Hur kunde en fascistisk rörelse komma till stånd och ta över makten på ett så brutalt sätt? Jag kommer även att försöka spegla läget innan kriget samt att göra en snabb överblick över Spaniens nutida historia, vilken speglar en stor roll i svaret på de första frågan. Jag kommer dock inte att lägga någon större vikt vid beskrivningen av själva kriget. Detta har redan gjorts ett flertal gånger och så här i efterhand anser jag inte att det är av någon större betydelse hur alla trupprörelser såg ut osv. Jag kommer istället att koncentrera mig på ur fascistsidan kunde vinna, hur det blev åren efter kriget, men framför allt, varför blev det krig överhuvudtaget.

I arbetet har jag föresatt mig att beskriva det enorma svek som vi i västvärlden utsatte de spanska folket för; hur vi lät fascistregimerna i Italien och Tyskland att intervenera i stor skala medan Europas demokratier inte lyfte ett finger för att hjälpa till. Dessa är intentionerna jag haft med mitt arbete. Döm själv om jag har lyckats.

God läsning!

Anders Persson