Na'ininen (Na'rninen)


Egenskaper: Avlägset högre väsende.

Anmärkning: Välvillig men dyrkades ej direkt. Inga offer.

Övrigt:

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]