Kinesiska gudar


Ba
Ba Xian
Bo Hsian
Chang Fei
Chang Hs'ien
Chang Tao Ling
Ch'i Sung Tzu
Chu Jung
Chung K'uei
Ehr Lang
Feng Po
Fu Shen
Han Xiang-Zhi
He Xian-Ku
Ho-Po
Hsi Wang Mu
Huang Ti
Hung Sheng
Kao Kuo-Jiu
Kuan Ti
Kuan Yin
Kuei Shing
Lan Kai-He
Lao-Tsze
Lei Kung
Li Thieh Kuai
Liu Pei
Lu Pan
Lu Tong-Pin
Ma-Zu
Men Shen
Mu Gong
Na Cha
Nu Kua
Pak Tai
Pao Kung
San Chou Niang Niang
Shang Kuo-Lao
Shen Nung
Shong-Kui
Shong Liu-Kuan
Shou Lao
Sun Ho-Shi
T'ai Shan
Tam Kung
T'ao Hua Hsiennui
Tien Mu
Tien Tsun
Tin Hau
Tou Mou
Tsai Chen
Tu
Weng Shiang
Wong Taisin
Yeng Kuang Niang Niang
Yu Chiang
Yu Huang Shang Ti
Yu Shih
Yu-Ti


[Tillbaka till Mysjkin]