Sogbo

Släkt och relationer: Lisa och Mawu (syskon)

Egenskaper: Storm-, eld- och regngud.

Övriga kommentarer: Kontrollerar åska och blixt.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]