Olokun

Släkt och relationer: Osonabua (Olokuns far)

Egenskaper: Oceanen och färskvattnets gud samt sjöfararnas gud.

Övriga kommentarer: Flickor får som småbarn en del av den heliga floden Olokuns vatten. Det tar hon med sig när hon gifter sig. Olokun är populär hos kvinnor och han har en kult som sköts av prästinnor.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]