Nesu

Släkt och relationer:

Egenskaper: Kungligheternas gud.

Övriga kommentarer: Kungens klanhövdingarnas beskyddargud. Helgedomen finns nära kungens palats.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]