Lisa

Släkt och relationer: Gleti, Legba, Mawu, Gletiwi

Egenskaper: Skapargud, högste gud

Övriga kommentarer: Motsvarar troligtvis andra afrikanska folks gud Lesa. Det kan hända (inte säkert) att dyrkan av Lesa/Lisa uppstod i kontakten med kristna och muslimer. (Jämför med nordbornas reaktion på kontakten med kristna. Då försökte man upphöja diverse asagudar till ende guden typ Balder och Tor)

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]