Legba

Släkt och relationer: Lisa (far), Mawu (mor)

Egenskaper: Ödesgud.

Övriga kommentarer: Legba är högste guden Lisas och mångudinnan Mawus yngsta barn. Legba betraktas också som budbärare då han rör sig mellan guden Lisa och människorna på jorden.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]