Lubanga

Släkt och relationer:

Egenskaper: Läkedomsgud - hälsans gud.

Övriga kommentarer: Man offrar öl till honom. Hans kultplatser omges av trädrader.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]