Wu'squus


Egenskaper: Nattens och mörkrets ande.

Anmärkning: Bror till gryningsanden Na'chitna'irgin

Övrigt:

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]