Tne'sgan


Egenskaper: Gryningsande

Anmärkning: En av fyra gryningsandar (de är troligen också relaterade till olika årstider - solen går ju upp litet olika beroende på årstid). Namnet betyder: Gryningens topp. Dyrkan med offer. Blod stänks i gryningens riktning. Övriga gryningsandar är Lietna'irgin, Mratna'irgin och Na'chitna'irgin

Övrigt:

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]