Tnecei'vune


Egenskaper: Kvinnlig gryningsande. Gryningsandarnas partner.

Anmärkning: Kvinnan som vandrar i gryningen.

Övrigt:

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]