Nu'tenut


Egenskaper: Jordande. Världens herre och ägare/rådare.

Anmärkning: Nu'tenut bor i ett stort hus av järn. Där bor också hans dotter. De omges av alla andar som friar till dottern (sol-, mån-, himmels-, hav-, mörker- och gryningsandarna).

Övrigt:

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]