Kere'tkun/Peruten


Egenskaper: Havsande som regerar över havet. Kläder sig i valroskappa och slukar alla som drunknar.

Anmärkning: Kere'tkun dyrkas/Blidkas med offer. Han anses farlig och kraftfull. Dyrkas främst av Tjuktjerna vid kusten. Hans maka heter Cinei'nen.

Övrigt:

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]