Sverker den äldre

Född:
Kung: ca 1130 - 1156-talet
Död: 1156 (Han mördades på väg till julottan av en hovstallmästare. Många ansåg att Magnus Henriksson låg bakom dådet men detta är inte säkert).
Gift med: 1. Ulvhild (änka efter Inge den yngre) 2. Rikissa av Polen
Far: Möjligen en östgötsk storman och tronkrävare vid namn Kol, Cornube, Karnuka eller Ulf som kan ha varit son till Blotsven.
Barn: Jon Jarl, Karl Sverkersson, Burislev, eventuellt Sune Sik(?), en dotter som gifte sig 1156 med Knut av Danmark och Ingegerd
Anm: Möjligen dräpt av Magnus Henriksson som också misstänkts ha dräpt Erik den helige. Men detta är långt i från säkert eller belagt!

Sverkers första drottning, Ulvhild, donerade sin morgongåva till Cistersienser-orden: Alvastra som blev kloster.

Sverker kan ha återupptagit myntningen i Götaland i Gamla Lödöse.

Danska kungen, Sven Grate, angrep kung Sverker pga ett påstått brott av sonen Jon Jarl som ska ha rövat bort några högättade halländska damer. Jon Jarl dödades för detta på ett ting. Kung Sverker slog tillbaka danskarna med småländsk hjälp ca 1153.

Sverker begravdes i Alvastra.

Tillbaka till regentlängden


Har du några synpunkter, kontakta