Norges regentlängd

Harald Hårfagers ätt börjar här

Ca 890 - ca 940 Harald Hårfager
Ca 930 - ca 935 Erik Blodyx
Ca 945 - ca 960 Håkon Adelsteinsfostre
Ca 960 - ca 970 Harald Gråfäll
Ca 970 - ca 985 Harald Gormsson
Ca 995 - ca 1000 Olav Trygvason
1016 - 1030 Olav Haraldsson, den helige
1035 - 1047 Magnus den gode
1047 - 1066 Harald Hårdråde
1066 - 1069 Magnus Haraldsson
1066 - 1093 Olav Kyrre
1093 - 1103 Magnus Barfot
1103 - 1115 Olav
1103 - 1123 Øystein Magnusson
1103 - 1130 Sigurd Jorsalafarar
1130 - 1135 Magnus den blinde
1130 - 1136 Harald Gille
1136 - 1155 Sigurd Munn
1136 - 1161 Inge Krokrygg
1142 - 1157 Øystein Haraldsson
1161 - 1162 Håkon Herdebrei
1161 - 1184 Magnus Erlingsson
1184 - 1202 Sverre
1202 - 1204 Håkon Sverreson
1204 - 1217 Inge Bårdsson
1217 - 1263 Håkon Håkonsson
1263 - 1280 Magnus Lagaböter
1280 - 1299 Erik Magnusson Prästhatare
1299 - 1319 Håkon Magnusson Hålägg


Magnus Erikssons ätt börjar (norsk-svenska kungar)

1319 - 1374 Magnus Eriksson
1355 - 1380 Håkon Magnusson
1380 - 1387 Olav Håkonsson


Unionen (Norge - Sverige - Danmark)

1380 - 1412 Margareta
1397 - 1440 Erik av Pommern
1442 - 1448 Kristofer av Bayern
1449 - 1450 Karl Knutsson


Den Oldenburgska ätten

1450 - 1481 Kristian I
1483 - 1513 Hans
1513 - 1523 Kristian II
1524 - 1533 Fredrik I
1536 - 1559 Kristian III
1559 - 1588 Fredrik II
1588 - 1648 Kristian IV
1648 - 1670 Fredrik III
1670 - 1699 Kristian V
1699 - 1730 Fredrik IV
1730 - 1746 Kristian VI
1746 - 1766 Fredrik V
1766 - 1808 Kristian VII
1808 - 1814 Fredrik V
1814 Kristian Fredrik


Unionen med Sverige - Holstein-Gottorpska ätten

1814 - 1818 Karl II (XIII Sverige)


Unionen med Sverige - Bernadotteska ätten

1818 - 1844 Karl III (XIV Sverige) Johan
1844 - 1859 Oscar I
1859 - 1872 Karl IV (XV Sverige)
1872 - 1905 Oscar II


Unionen slut - Oldenburgska ätten åter i Norge

1905 - 1957 Håkon VII
1957 - 1991 Olav V
1991 - Harald V


Har du några synpunkter, kontakta