Egyptiernas regentlängd

[Åter till första sidan]

Fördynastisk tid

Dynasti 0

Kung Skorpion
Horus Narmer

Tidigdynastisk tid

Dynasti 1

Horus Aha
Horus Djer
Horus Djet
Horus Den
Horus Anedjib
Horus Semerkhet
Horus Qa'a

Dynasti 2

Horus Hetepsekhemwy
Horus Nebra
Horus Ninetjer
Horus Wngsekhemwy
Horus Sened
Horus Sekhemib
Horus Khasekhemwy

Gamla riket

Dynasti 3

Horus Sanakht
Horus Netjerikhet
Horus Sekhemkhet
Horus Khaba
Horus Qahdjet

Dynasti 4

Horus Nebmaat
Horus Medjedu
Djedefre
Horus Userib
Horus Kakhet
Horus Skepsesket

Dynasti 5

Horus Irimaet
Horus Nebkau
Horus Kakai
Horus Sekhemkhau
Horus Neferefre
Horus Setibtawy
Horus Kaiu
Horus Isesi
Horus Unas

Dynasti 6

Horus Seheteptawy
[Userkare]
Horus Merytawy
Horus Ankh-Khau
Horus Netjerkhau
[Merenre II]
[Nitikret]

Första mellanperioden

Dynasti 7 och 8

Netjerkare
Neferkare
Djedkare
Neferkare
Merenhor
Nikare
Neferkare
Neferkahor
Neferkare
Neferkamin
Kakare
Wadjkare
Neferkauhor
Neferirkare

Dynasti 9 och 10

Meryibre
Nebkaure
Wahkare
Kaneferre
Nebkaure

Dynasti 11

[Mentuhotep I]
Horus Sehertawii
Horus Wahankh
Horus Nakjtnebtepnefer

Mellersta riket

Horus Nebhepetre
Horus Sankhkare
Horus Nebtawyre

Dynasti 12

Horus Wenemmesut
Horus Kheperkare
Horus Nebkaure
Horus Khakheperre
Horus Khakaura
Horus Nymaatre
Horus Maakherure
Horus Sobekkare

Dynasti 13

Horus Wegaf
Ameny Intef IV
Hor
Sobekhotep II
Khendjer
Sobekhotep III
Neferhotep I
Sobekhotep IV
Eje
Neferhotep II

Dynasti 14

Nehesy

Andra mellanperioden

Dynasti 15

Sheshi
Yakubher
Khyan
Apepi I
Apepi II

Dynasti 16

Anather
Yakobaam

Dynasti 17

Sobekemsaf II
Intef VII
Tao I
Tao II
Kamose

Nya riket

Dynasti 18

Ahmose I
Amenhotep I
Thutmose I
Thutmose II
Hatschepsut
Thutmose III
Amenhotep II
Thutmose IV
Amenhotep III
Amenhotep IV
Smenkhkare
Thutankhamun
Eje
Horemheb

Dynasti 19

Ramses I
Seti I
Ramses II
Merenptah
Amenmessu
Seti II
Siptah
Twoseret

Dynasti 20

Sethnakht
Ramses III
Ramses IV
Ramses V
Ramses VI
Ramses VII
Ramses VIII
Ramses IX
Ramses X
Ramses XI

Tredje mellanperioden

Prästdynastin

Dynasti 21

Smendes
Amenemnisu
Psusennes
Amenemope
Osorkon den äldre
Siamun
Psusennes II

Dynasti 22

libyska faraonerna
Sheshonq I
Osorkon I
Sheshonq II
Takelot I
Osorkon II
. Takelot II
Sheshonq III
Pami
Sheshonq IV
Osorkon IV

tebansk präst
Harsiese

Dynasti 23

Leontopolis faraoner
Pedibastet
Sheshonq IV
Osorkon III
Takelot III
Rudamon
Yuput

Hermopolis farao
Nimlot

Herakleopolis farao
Peftjauabastet

Dynasti 24

Faraonerna i Sais
Tefnakht
Bakenrenef

Sentiden

Dynasti 25

Piankhi
Shabaka
Shebitku
Taharqa
Tanutamun

Dynasti 26

Dynasti 27

Dynasti 28

Dynasti 29

Dynasti 30

Dynasti 31

Ptoleméerna

Makedoniska dynastin

Ptolemeiska dynastin

Efter detta följer romersk överhöghet.


[Tillbaka till Mysjkin]