Yeloje

Släkt och relationer: Pu'gu, Ye'rpeyen

Egenskaper: Solgud. Personifierar rättvisa och moral.

Övriga kommentarer: Regnbågen är Yelojes tunga.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]