Me'mdeye Eci'e

Släkt och relationer: Kallas också Fader eld

Egenskaper: Eldande.

Övriga kommentarer: En god varelse som bor i himlen.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]