Lo'cin-Po'gil

Släkt och relationer: Lebien-Pogil

Egenskaper: Eldens skyddsande och ägare.

Övriga kommentarer: Lo'cin-Po'gil är själva essensen av elden.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]