Lebien-Pogil

Släkt och relationer: Underordnade ägar-andar med mindre ansvarsområden såsom Yobin-Pogel (beskyddar skogen), Loc'in-Pogil (äger elden), beskyddarna och ägarna av olika djur (Mo'yepul) samt andra slags skyddsandar (Peju'lpe). Alla dessa löd under Lebin-Pogil.

Egenskaper: Betydelsefull ande. Ägare och beskyddare av jorden.

Övriga kommentarer: Jukagirerna var ett jagande folk och behövde ett gott förhållande till naturen och en god relation till naturens ägarandar.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]