Kini'je

Släkt och relationer: Ki'njen (alias)

Egenskaper: Himmelsande. Höll ordning på tiden.

Övriga kommentarer:

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]