Jukagirernas gudar

Ren. Ett viktigt djur för Jukagirerna    

Renen är ett viktigt djur för Jukagirerna. Både vildren och tamren. Folket lever i nordöstra Sibirien. De har en gång funnits över ett stort område i Sibirien men nu finns bara en liten spillra av folkgrupen kvar. Högst 700 personer finns kvar med anknytning till den gamla kulturen såsom idag 2020. Snart finns inga kvar längre.

Kulturen och livsstilen liknar ganska mycket andra sibiriska folk: Renar och fiske är viktigast. Tidigare så jagade man vildren och använde sig av tamrenen att rida på. Man trodde på andar och naturens beskyddare. Shamanerna var en viktig del av kulturen.

Skälet till att så få Jukagirer finns kvar är fler: Dels förföljdes de både av tsaren och senare Stalin. Dels har många Jukagirer lämnat sitt kulturella arv och uppgått i det ryska samhället eller beblandat sig med evenkerna som är ett grannfolk.

Jukagirerna är ett paleoaseatiskt folk som betraktas som ursrungsfolk i Sibirien. De paleoasiatiska folken har ett visst släktskap med de nordamerikanska indianerna.

Klicka på gudens namn i listan till vänster så får du se dess egenskaper till höger.

[Åter till listan över gamla religioner]


Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till Mysjkin]