Jakuternas heliga väsen

Mungiga var ett heligt instrument för de gamla Jakuterna. Detta är en tusen år gammal mungiga funnen i Sibirien.    

Jakuterna kallar sig själva Sakha och så heter också deras republik i Östra Sibirien. De är ett turkisktalande folk som flyttade till det här området från Bajkalsjöområdet för 1000 år sedan. De bär på fler traditioner - både boskapsskötarnas (hästar och kor) samt den nordjakutiska renskötar-, jägar- och fiskarkulturen. Jakuternas språk o kultur har påverkats av flera Sibiriska folk såsom Mongoler, Evenker och Tunguser m.fl.

Jakuternas ursprungliga religion var en shamansk och animistisk (tron att naturen är besjälad) tro. Mycket har naturligtvis förändrats sedan forntiden och det är väl inte så många Jakuter som tror på den gamla religionen MEN man minns den nog i högre utsträckning än andra folk för man kan berätta om den. Jakuterna bär på en rik berättar-, sångartradition och som av en märklig slump har de inte förlorat sin gamla kultur helt.

Det kan delvis bero på att i Jakutien har det funnits platser för straff-fångar som sovjetiska systemet ville bli av med. Dessa personer hjälpte Jakuterna med språk, utbildning och kunskap så de kunde bevara minnet av sina traditioner. En sak som kanske är viktig att tänka på är att Jakuternas religion har påverkats av andra! Såsom andra sibiriska folk och den ryska/sovjetiska kulturen o religionen. Men få kulturer står helt opåverkade. De flesta är ju i kontakt med andra folk och får andra influenser.

Mungiga var ett heligt instrument för de gamla Jakuterna. Ovan en bild på en tusen år gammal mungiga funnen i Sibirien.

Klicka på gudens namn i listan till vänster så får du se dess egenskaper till höger.

[Åter till listan över gamla religioner]


Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till Mysjkin]