Kore

De grekiska och romerska gudarna

Grekerna skiljde på Olympiska gudar och chtoniska gudar. De chtoniska gudarna hörde jorden och underjorden till. Kanske var de äldre gudar än de olympiska. Titaner var också en speciell slags gudar. De var inte olympiska, snarare gudarnas jättelika föregångare. I den grekiska föreställningsvärden fanns också nymfer, dryader och andra naturväsen. Hämndgudinnor och ödesgudinnor spelade också en stor roll. Egendomliga magiska väsen såsom cykloper och kentaurer fanns också i den grekiska mytologiska världen samt förstås riktiga hjältar eller halvgudar som t.ex. Herkules.

[Åter till listan över gamla religioner]


Har du några synpunkter, kontakta
[Åter till Mysjkin]