Loko

Släkt och relationer: Ayaba (bror till Ayaba)

Egenskaper: Trädgud

Övriga kommentarer: Åkallas av de som sysslar med växtmediciner innan de hämtar bark och löv från skogen till mediciner.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]