Egyptiska gudar

Horus     Den egyptiska kulturen bestod under väldigt lång tid. Även om de egyptiska gudarna hette likadant under alla dessa årtusenden är det nog troligt att egypterna inte alltid såg sina gudar på samma sätt. Ibland fick gudarna nya tillnamn, nya roller och dyrkades ibland på annat sätt. Under en så lång tidsrymd som från ca 5.500 f.kr. till år 300 f.kr är det ganska självklart att man inte hela tiden hade samma uppfattning om gudarnas roll, egenskaper, kosmos eller livet efter döden.

Denna beskrivning av de egyptiska gudarna får tas med en nypa salt. Alla i samhället kanske inte såg gudarna på samma sätt. En del föreställningar sträckte sig kanske under en kort tidsperiod och allt är ännu inte känt av egyptologerna. De perioder man talar om i egyptens historia är Gamla riket (2.686-2.181 f.kr), Mellersta riket (2.055-1.650 f.kr ) och Nya riket (1.550 - 1.069 f.kr ). Tiden mellan dessa perioder var s.k. mellanperioder då det egyptiska samhället var i upplösning och kaos rådde. Innan Egypten började enas på allvar fanns också perioderna Fördynastisk tid (5.500 - 3.150 f.kr) och Tidigdynastisk tid (3.100 - 2.686 f.kr). Slutligen talar egyptologerna också om Sentiden (664 - 332 f.kr.). Sentiden var den period när det rika egypten började försvagas och komma mer och mer under under utländsk kontroll. Efter år 300 f.kr. får det romerska imperiet makten över egypten.

Det finns en teori om att den egyptiska kulturen och religionen uppstod som en slags blandkultur. Nomader och herdar från två motsatta håll - mellersta östern och det inre av afrika stöter på varandra i ett rikt område i Libyen omkring 8.000 f.kr. När det libyska området utsätts för torka omkring 6.000-5.5500 f.kr vandrar människorna från Libyen in i Nildalen där de stöter på ytterligare en kultur längs med Nilens stränder. Det är i denna blomstrande kultur med influenser från väldigt många olika håll, rikt jordbruk, tillgång till vatten och fiske, en början till handel som den egyptiska kulturen och landet Egypten uppstår.

De egyptiska gudarna kunde återges ibland som djur, ibland som människor och ibland med människokropp och djurhuvud. Solen hade ett avgörande inflytande, liksom Nilens årliga översvämning. Falken (Horus) var maktens (faraos) symbol.

Klicka på gudens namn i listan till vänster så får du se dess egenskaper till höger.

[Åter till listan över gamla religioner]


Har du några synpunkter, kontakta

[Åter till Mysjkin]