Yhi

Släkt och relationer: Baiame (med vilken hon skapade människorna)

Egenskaper: Solgudinna.

Övriga kommentarer: Dyrkas av Karraur-folket som anser att hon skapade dem. Hon sov i början av Skapelsetiden men väcktes av Baiames vinare. När hon öppnade sina ögon kom ljuset till världen. När hon gick växte grönskan i hennes fotspår. Och sedan uppstod djuren och männisaorna på samma sätt.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]