Taipan

Släkt och relationer: Mantya, Tuknampa, Uka (Makor, ormgudinnor). Skapade alla varelsers blod under Skapelsetiden så att de kunde leva.

Egenskaper: Ormgud. Bestämmer över liv och gud. Mycket vis. Kan döda eller hela.

Övriga kommentarer: Dyrkas av stammar i Norra Queensland (västra Cape York halvön). Ormgudar är kopplade till Shamaner och deras helande riter.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]