Nurelli

Släkt och relationer: Gnawdenoorte (son).

Egenskaper: Skapargud. Dyrkas av Wimbaio vid Murray River.

Övriga kommentarer: Nurelli anses ha skapat Aboriginerna och landet samt givit människorna lag och ordning.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]