Kutji

Släkt och relationer: Flertalet andar. Kutji är en hel grupp.

Egenskaper: Naturandar. De är farliga ibland. Inte så snälla.

Övriga kommentarer: Bara shamaner kan kontrollera dem. Alla andra ska akta sig. De gömmer sig i klippor, skrevor, marken etc. Ibland tar de över ett djur. Man märker det om djuret beter sig ovanligt. Då är någon Kutji i farten. Kutji kan skada människor, skicka på dem sjukdom och död.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]