Katajalina

Släkt och relationer:

Egenskaper: Naturande. Lever i en myrstack. Leder unga människors andar in i vuxenlivet vid en speciell ritual.

Övriga kommentarer: Dyrkas i västra Australien, bl.a. av Binbinga-folket.

När Vinaren (gammalt musikinstrument) väsnas - då kommer Katajalina.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]