Gunabibi

Släkt och relationer: Kallas också Kunapipi. Associerad med ormen Yulunggul.

Egenskaper: Skapargudinna. Hon kom från hav och floder under Skapelsetiden men regerar nu över det torra landet.

Övriga kommentarer: Dyrkas i norra Australien, bl.a. av Yoingu-folket. Dyrkas i esoteriska ritualer. En del av hennes kult har jämförts med Demeters kult.

Kanske är hennes kult en sen introduktion från 600-talet som spritt sig över Australien via Arnhem land

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]