Darawigal

Släkt och relationer: Baiame (far), Birrahgnooloo (mor).

Egenskaper: Det ondas princip. Underjordsdemon.

Övriga kommentarer: Under Skapelsetiden föll han i onåd hos sin far och kastades ned från himlen. Regerar underjorden. Utdelar död och sjukdom till människorna.

[Åter till första sidan]

[Åter till listan över gamla religioner][Tillbaka till Mysjkin]